Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ruční mytí

 

RUČNÍ MYTÍ NÁDOB NA ODPAD
  
nádoby obsahu 110 , 120 , 240 , 800, 1 100 litrů a zvony na sklo
 
 
C E N Í K 
 
                              
Ruční mytí venkovní plochy      1 ks kontejneru 800 a 1 100 litrů, nebo zvonu na sklo          179,- Kč.
 
Ruční mytí venkovní plochy      1 ks popelnice obsahu                     110 , 120 , 240 litrů         99,- Kč.
 
 
Cena za přejezdové kilometry budou účtovány 35,-Kč/km., a to z místa výjezdu a přejezdy na stanoviště nádob v obci, případně mimo obec. Přejezd zpět na základnu se neúčtují.
 
 
Popis ručního mytí nádob:
 
- po příjezdu na stanoviště nádob nanese osádka ekologický přípravek, který rozpouští špínu. Pomocí kartáčů ručně nádobu očistí. Po ručním očištění následuje tlakové omytí nádoby a přesunutí na původní místo. 
Myčka nádob na odpad je vybavena tlakovým  mytím s hadicí dosahu 7 metrů a zásobou 8m3 vody potřebné k omytí nádob.
 Ceny jsou dány pro osádku mycího vozidla složenou řidičem a jedním pracovníkem obsluhy myčky. Objednatel dá k osádce mycího vozidla pracovníka  z důvodu znalosti rozmístění nádob určených k omytí.  počítání vymytých nádob a pomoci při manipulaci s nádobami.
 
-při záporných teplotách se mytí nemůže dle návodu výrobce uskutečnit 
-speciální ekologický prostředek k ručnímu omytí znečištěného povrchu nádob je v ceně ručního mytí,
rovněž ubytování osádky
 
 Ceník nabývá platnosti dne 1.11.2015, až do jeho změny, která bude dopředu avizována.
 
Jiná ujednání mohou být řešena ve  Smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je tento ceník.
 
Ceny jsou bez příslušných sazeb DPH.